ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อเรา:
icon Tel 02 676 4031-6,
092 665 8383,
099 189 9991
27 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557

สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบล หนองจอก นำอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนใน โรงเรียน บริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี โดยกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ หน่วยงาน ราชการ และเด็กๆ ในชุมชนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี