ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อเรา:
icon Tel 02 676 4031-6,
092 665 8383,
099 189 9991
27 กรกฎาคม 2558
โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 1,000 โรงเรียน”

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 1,000 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 58 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี” กับบริษัท นานมีบุ๊คส์ และมูลนิธิทองเกษมเพื่อ การศึกษา มอบตู้หนังสือ สื่อการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนรักชาติประชาบำรุง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุปนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลและด้อยโอกาส