ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อเรา:
icon Tel 02 676 4031-6,
092 665 8383,
099 189 9991
27 กรกฎาคม 2558
โครงการ “นิคมอุตสาหกรรม ส่งความสุข ให้ชุมชน”

บริษัทฯ ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี จัดกิจกรรมโครงการ “นิคมอุตสาหกรรม ส่งความสุข ให้ชุมชน” ตามนโยบายคืนความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ของรัฐบาล โดยจะมีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งใน ช่วงเช้า และช่วงบ่ายจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานบริษัท ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี หน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี โดยมีการแสดงของเด็กนักเรียนในชุมชน การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เป็นต้น