ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อเรา:
icon Tel 02 676 4031-6,
092 665 8383,
099 189 9991
27 กรกฎาคม 2558
โครงการ “ปลูกต้นไม้ พัฒนาชีวิต ลดมลพิษทางอากาศ”

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาวะมลพิษทางอากาศในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการภายนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เพื่อสร้างความร่มรื่น ให้กับชุมชนและบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี