ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อเรา:
icon Tel 02 676 4031-6,
092 665 8383,
099 189 9991
27 กรกฎาคม 2558
โครงการ “สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงราย

บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มน้ำใจเพื่อรอยยิ้ม ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “น้ำใจเพื่อรอยยิ้ม” เป็น ประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อที่จะนำความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการศึกษา ไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือใน ถิ่นทุรกันดาร

สำหรับในปี 2557 ที่ผ่าน มานั้นบริษัทร่วมกับกลุ่มน้ำใจเพื่อรอยยิ้ม เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม อ.ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย ในระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล